top of page

Om mig

Jag har alltid haft ett stort intresse för hur människor och sociala relationer fungerar. Detta intresse är min drivkraft och den gemensamma nämnaren i mitt arbete som psykolog.

UTBILDNING

Jag är legitimerad psykolog med examen från Psykologprogrammet vid Lunds universitet. En del av min utbildning genomförde jag vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Jag har också studerat filosofi vid universiteten i Umeå och Lund.

UTREDNING & DIAGNOSTISERING

Jag har arbetat mycket med utredning, bedömning och diagnostisering inom såväl öppenvård som slutenvård. De vanligast förekommande frågeställningarna i utredningarna är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ADD, autism, språkstörningar, intellektuell funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter och problem med inlärning.

BEHANDLING

Jag har flerårig erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete med vuxna såväl som barn och ungdomar, inom både primärvård och psykiatri. Under min karriär har jag arbetat med de flesta typer av psykisk ohälsa, allt från lindriga besvär till allvarliga och mer långvariga psykiatriska tillstånd. Här är några exempel på diagnoser och svårigheter som jag har jobbat särskilt mycket med:

  • Ångest

  • Depression

  • Stress och utmattningssyndrom

  • Trauma och PTSD

  • Missbruk och beroende

  • Ätstörningar

  • ADHD och ADD

  • Autism

  • Relationsproblem, sex och samlevnad

  • Låg självkänsla

ORGANISATIONS- & ARBETSPSYKOLOGI

Parallellt med mitt kliniska arbete har jag arbetat med organisations- och arbetspsykologi. Ett av huvudområdena är rekrytering och urval, med intervjuer och psykologisk testning för att bedöma personlighet, kognitiva förmågor och färdigheter. Ett annat område jag jobbat en hel del med är grupputveckling, individuell coaching, handledning och ledarutveckling.

År 2014 startade jag och två kollegor Eletive. Målet var, och är fortfarande att skapa det bästa verktyget för att mäta och utveckla engagemang på arbetsplatser. Företaget har idag drygt 80 anställda och vi blir fler för varje månad som går. Vi erbjuder våra lösningar till både mindre och större organisationer, såväl i Sverige som internationellt.

Jag har också arbetat inom företagshälsovård, med huvudsakligt fokus på proaktivt hälsoarbete och rehabilitering. De vanligast förekommande uppdragen handlade om stress, psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering.

bottom of page