top of page

Psykoterapi

Vad är psykoterapi?

 

Psykoterapi är en form av behandling för psykiska problem och utmaningar. Det är en process där en person träffar en utbildad psykolog eller psykoterapeut för att prata om sina känslor, tankar och beteenden och för att få stöd och hjälp att hantera dem på ett mer effektivt sätt.

 

Under terapin utforskar klienten och terapeuten vanligtvis problem som depression, ångest, relationella svårigheter eller livskriser. Terapeuten hjälper klienten att förstå sina tankar och känslor, identifiera negativa beteendemönster och lära sig nya verktyg och strategier för att hantera sina problem.

Psykoterapi kan vara kort- eller långsiktig, beroende på klientens behov och mål.

 

Det är viktigt att notera att psykoterapi inte är en quick-fix eller en magisk lösning på alla problem. Det är en process som kräver engagemang, tid och ansträngning från både klienten och terapeuten. Men genom att arbeta tillsammans kan klienten lära sig att hantera sina problem mer effektivt och leva ett mer tillfredsställande liv.

Om du är intresserad av att boka tid för terapi, eller har funderingar om terapi, tveka inte att höra av dig till mig via kontaktformuläret nedan.

bottom of page