top of page

Fredric Malmros

Legitimerad psykolog
Tjänster
Psykoterapi

Ökad självinsikt, stärkt självkänsla och större handlingskraft.

Parterapi

Konstruktiv hantering av betydelsefulla livsförändringar, relationsproblem, svårigheter med föräldraskap, sex, otrohet, kriser, arbetssituation och ekonomi.

Rekrytering
& urval

Evidensbaserad arbetspsykologisk testning och bedömning av personlighet samt kognitiva förmågor och färdigheter.

Psykiatrisk utredning

 Psykiatrisk utredning, bedömning och diagnostisering med forskningsmässigt välbeprövade metoder.

Läs mer

Mitt arbetssätt

Mitt arbetssätt präglas av ärlighet, empati och nyfikenhet. Dessa principer utgör grunden i mitt arbete, och är vägledande för mig oavsett om jag jobbar individuellt, i grupp eller med en hel organisation.

 

Att utgå från varje persons särskilda förutsättningar, behov och önskemål är det mest centrala i mitt arbetssätt. Jag jobbar med att försöka se helheten, att förstå hur olika delar av livet hänger samman, att lista ut var knutarna sitter, och hitta förklaringen till varför de sitter så hårt.

Mitt arbete handlar om att främja självinsikt, ärlighet, självrespekt och mod. För dig som vågar betrakta dig själv och ditt liv ur nya infallsvinklar, utan självbedrägeri och undanflykter, så finns potential till förändring som är bortom vad du kan föreställa dig.
 

IMG_27402.jpg
Om mig

Jag har alltid haft ett stort intresse för hur människor och sociala relationer fungerar. Detta intresse är min drivkraft och den gemensamma nämnaren i mitt arbete som psykolog.

Läs mer

Kontakt
bottom of page